Dział marketingu

 • eksploatacja węzłów cieplnych i kotłowni
 • obsługę instalacji wewnętrznych budynków
 • remont sieci, węzłów i instalacji ciepłowniczych w trybie planowanym i awaryjnym
 • oferta przeglądu technicznego węzła cieplnego
 • wynajem powierzchni pod reklamę

Obsługa kotłowni

 • obsługę kotłowni gazowych
 • obsługę kotłowni węglowych

Zakład Inwestycji

 • realizację zadań inwestycyjnych od projektu do wykonawstwa
 • kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami instalacyjnymi /budową sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych i kotłowni
 • przygotowanie i prowadzenie inwestycji ciepłowniczych (budowa sieci preizolowanych i kotłowni)

Dział Wykonawstwa

 • prace spawalnicze
 • remonty pokryć dachowych (papa), instalowanie i naprawa rynien i opierzeń

Pogotowie Ciepłownicze

 • wynajem dźwigu samochodowego (8t) wraz z kierowcą

Dział Elektryczny

 • doradztwo techniczne, wykonawstwo instalacji elektrycznych oraz eksploatacja i serwis urządzeń AKP i A w obiektach cieplnych

Dział Urządzeń Pomiarowych

 • montaż i wymiana układów pomiarowych energii cieplnej
 • elektryczne pomiary ochronne

Dział Chemiczny

 • uprawnienia UDT do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • płukanie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania
 • czyszczenie kotłów
 • montaż, uruchomienie, eksploatacja i bieżące naprawy automatycznych stacji zmiękczania wody w węzłach i kotłowniach
 • montaż dozowników, korekcja chemiczna i zmiękczanie wody w węzłach i kotłowniach
 • chemiczne czyszczenie wymienników płytowych i JAD
 • trawienie i chemiczne czyszczenie kotłów grzewczych
 • regeneracja nieszczelnych wymienników typu JAD
 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych z kotłowni
 • pomiary poziomu hałasu
 • kontrola fizykochemiczna wody sieci wysokoparametrowej, niskoparametrowej
 • przygotowanie komponentów do korekcji inhibitorowej wody uzupełniającej
 • przygotowanie komponentów do katalizatora spalania